Serie "Unha palabra para don Ricardo": Carmen Blanco

 

Carmen Blanco, autora de "Conversas con Ricardo Carballo Calero", define o protagonista do Día das Letras Galegas 2020 ante todo como poeta. A profesora Carmen Blanco, alumna de Carvalho Calero no Colexio Fingoi, participa na serie ‘Unha palabra para don Ricardo’ na que se traza un retrato colectivo do intelectual homenaxeado pola Real Academia Galega e que foi director e profesor no colexio Fingoi entre 1950 y 1965.

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)