Esta semana de volta das vacacións reencontrámonos no colexio. Voltamos co impulso dos aires da primavera... e cos ollos postos na celebración das Letras Galegas deste ano 2021 tamén diferentes aínda.

Páxina 1 de 6

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)