Resultados probas ABAU 2021

 

Noraboa ao equipo de profesores e ao alumnado polos excelentes resultados obtidos!Nas probas de ABAU 2021, o Colexio Fingoi obtivo os seguintes resultados:


Presentouse o 88% de todo o alumnado de 2º Bacharelato, o 97% aprobou as probas e o 76% dos aprobados obtivo un Notable ou nota superior.

 

As notas obtidas permiten ao noso alumnado das tres modalidades de Bacharelato o acceso aos estudos universitarios desexados e superar eses estudos posteriores con éxito, ao ter adquiridos amplos coñecementos básicos e hábitos de estudo, de tratamento da información e de investigación.

 

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)