No Colexio Fingoi estamos moi implicados co cumprimento de todas as medidas sanitarias indicadas polas autoridades e esiximos un estrito cumprimento das mesmas a toda a comunidade educativa dentro de todos os espazos do Colexio. Así mesmo realizamos unha ventilación continuada nos espazos pechados e aulas e mesmo implementamos máis medidas das obrigadas.

A comunicación da nosa vida diaria no centro coas familias é constante e moi fluída. Todos somos parte do proxecto educativo e a inmediatez e total transparencia das comunicacións ofrece  seguridade e tranquilidade ás familias, forma parte da nosa actuación cotiá e corresponde á confianza depositada en nós.

A vida escolar protexe ao noso alumnado, como non podería ser doutro xeito, porque tratamos de cumprir os máximos esixidos concienciando aos alumnos e alumnas de que tamén nos restantes ámbitos da súa vida deben facer o mesmo. Esta loita contra o virus non servirá de nada si non interiorizamos que non serve de nada cumprir o establecido nuns ámbitos si e noutros non.

 

No Colexio Fingoi adoptamos todas as medidas necesarias para unha volta ao cole con seguridade:

 

  • Realizada triple desinfección de todas as instalacións.

 

  • Grupos reducidos deun máximo de 15 alumnos.

 

  • Emprego obrigatorio de mascarilla en todo momento en todo o centro para os maiores de 6 anos.

 

  • Grupos-burbulla en Educación Infantil e 1º EP.

 

  • Garantizada unha distancia de seguridade mínima de 1.5 metros en todas as aulas.

 

  • Xel hidroalcólico en todos os espazos.

 

  • Horarios escalonados nas entradas, saídas, patios e comedores.

 

  • Espazos lúdicos diferenciados nos recreos.

 

  • Habilitada unha enfermaría para alumnado con sintomatoloxía.Estas medidas son obxecto de revisión continua e de modificación, conforme ás disposicións das autoridades competentes.

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)