Educación Primaria

Educación Primaria, de 6 a 12 anos

Xornada escolar completa de mañá e tarde.
Ademais de ter en conta o programa oficial, no Colexio Fingoi amplíase o horario con 10 horas lectivas máis, o que permite abordar outros contidos educativos, dando un especial interese a favorecer situacións de expresión e comunicación:

 • Inglés obrigatorio como lingua estranxeira, castelán e galego.
 • Máis horas de Música (coro e música tradicional galega: baile tradicional e instrumentos populares), Plástica, Dramatización e Ioga para nenos, dentro do horario lectivo, obrigatorias e impartidas por profesores especialistas.
 • Unha hora de titoría para o alumnado de todos os niveis de EP.
 • Uso habitual de recursos audiovisuais e ordenador da aula por parte do profesor.

 

 

Favorecemos a aprendizaxe activa e cooperativa coa metodoloxía baseada en:

 • Pequenos Proxectos Globalizados, a partir dos intereses dos/das alumnos/as e dos acontecementos da contorna.
 • Obradoiros flexibles, internivelares e rotativos de matemáticas, escritura creativa, proxectos solidarios, etc.
 • Horto Escolar e Estación Metereolóxica, obradoiro de educación ambiental.
 • Estancias de Educación Ambiental na Granxa de Barreiros.
 • Saídas á contorna próxima, para a toma de contacto con institucións e profesionais de servizos, (limpeza, correos, transportes, sanidade, exposicións, concertos, teatro...).
 • Festas Escolares.
 • Viaxes de estudos.

Reunións periódicas de nais e pais, entrevistas individuais, informes e charlas.

 

 

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)