Un modelo educativo para APRENDER A PENSAR

Una niña y un niño delante de unas estanterías con muchos libros

 

No Colexio Fingoi levamos a cabo unha labor pedagóxica guiada polo amor á infancia, á investigación, ao progreso.
Unha metodoloxía probada e comprobada da investigación-acción para aprender…

…xogando, facendo, descobrindo, observando, interrogándose, anticipando respostas, experimentando, comprobando, xeralizando, cooperando…

 

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)