Unha educación científica, artística, galega...para a vida!

niño experimentando con gran burbuja

 

EDUCACIÓN PARA A VIDA
O Proxecto Educativo de Fingoi sempre concedeu máis importancia á educación que á instrución.
Sabemos que a educación é unha tarefa compartida coa familia e coa sociedade na que estamos inmersos.
Crear hábitos de saúde e benestar e desenvolver factores de protección fronte aos riscos sociais, é o noso obxectivo primordial. Coidamos a calidade de vida no Centro: a organización de rutinas, a satisfacción das necesidades básicas dos nenos e nenas (actividade, movemento, comunicación, descanso, alimentación, xogo, hixiene).


EDUCACIÓN GALEGA
Dende os seus inicios, o Colexio Fingoi, foi moi respectuoso coa cultura galega: lingua, festas, historia, manifestacións folclóricas e artísticas, etnografía …. Somos conscientes da interdependencia, cada vez maior, entre os distintos pobos do planeta e pretendemos que os nosos alumnos se sintan europeos e cidadáns do mundo, crezan abertos, curiosos, respectuosos coa diversidade de pobos e persoas, conscientes do relativismo cultural.EDUCACIÓN ARTÍSTICA
A Arte non é só unha materia máis, utilizámola en todas as áreas como aplicación das diferentes formas de representación e utilización dos diferentes formatos e soportes para tratar a información poñendo especial empeño en, dende un punto de vista histórico, filosófico, social, científico, matemático, desenvolver a sensibilidade estética dos alumnos habituándoos a poñer en práctica a súa propia creatividade e a disfrutar do patrimonio cultural, tanto do noso pasado como das vangardas e alternativas actuais.

 

EDUCACIÓN CIENTÍFICA
Todo o quefacer educativo parte da curiosidade, o interese do alumno, que a través da súa acción directa, observación multisensorial, exploración e a experimentación, vai desenvolvendo a súa capacidade investigativa natural, evocando, asociando e relacionando coñecementos, anticipando respostas e comprobando as súas propias hipóteses.

 

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)