Un enfoque constructivista

Niña creando un mural con palabras clave de Ciencias Naturales

 

O noso modelo de educación e de ensino, con enfoque construtivista, foise fraguando a partir da avaliación continua da tarefa docente e da análise dos resultados obtidos cada ano. A vocación experimental e innovadora do Colexio, dende a súa fundación concrétase en catro fundamentos básicos:


1- a investigación do profesorado
2- a formación de alumnos investigadores
3- a coordinación do profesorado
4- a ampla participación familiar

 

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)