Unha investigación educativa continua

reunión de profesores y padre del Coelxio Fingoi

 

Ao longo destes 68 anos, o profesorado analiza, reflexiona e mellora a súa propia práctica nun proceso continuado de investigación educativa, tratando de ir dando unha solución eficaz aos problemas que se van presentando, actualizando os seus coñecementos teórico-prácticos e seguindo un proceso de formación permanente que permite respectar os grandes principios que son os alicerces da fundación do Colexio e aplicar os resultados da crecente investigación psicopedagóxica realizada por diferentes investigadores nos últimos anos.

 

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)